środa, 25 maja 2016

Budowa ploty plastikowe na ogrodzenie i furtę ogrodzeniowa nie zada pozwolenia na budowę ani raportowania tego faktu do urzędu oprócz wyjątkowych wypadków.

Budowa ogrodzenia PVC na plot i furtę sztachetowa nie zada pozwolenia na to ani informowania tego faktu starostwu powiatowemu oprócz kilku wypadków.

Balustrady PCV na ogrodzenie i furtkę ogrodzeniowa nie przekraczające poziomu 2,2 m wznoszone pomiędzy dwoma sąsiednimi nieruchomościami nie potrzebują żadnych formalności urzędowych. Dotyczy to tez ogrodzeń prowizorycznych ochraniających plac budowy.

    Zgłoszenia wymaga:
  1. budowa ogrodzenia od strony ulicy, torów kolejowych oraz pozostałych miejsc publicznych (nie tyczy się to ogrodzeń w pobliżu dróg prywatnych a także wew. nie będących drogami generalnymi)
  2. budowa płotu przekraczającego 2,2 m wielkości bez względu na umiejscowienie ogrodzenia.
  3. Zgłoszenia stawiania sztachetki z PCV na ogrodzenie i bramkę ze sztachet dokonuje się w miejscowym starostwie powiatowym czy tez urzędzie miasta.
  4. Zgłoszenie zamiaru konstrukcji płotu winno określać formę ogrodzenia, sposób dokonania jego instalacji i proponowany dzień rozpoczęcia budowy.
  5. Oprócz zgłoszenia należy dodać deklaracje o prawie do zarządzania posiadłością w celach budowlanych a także o ile jest to zadane przez starostwo szkic ogrodzenia.

Czasami do budowy sztachetki z Winylu na ogrodzenie i furtkę ogrodzeniowa wymagane są ponadplanowe uzgodnienia tj. np. aprobata zarządcy drogi na miejsce wjazdu.

Konstrukcje ogrodzenia można rozpocząć po 30 dniach od momentu zgłoszenia planowania jego budowy, o ile starostwo nie wniesie wcześniej sprzeciwu. Protest może być w sytuacji, gdy projektowane sztachetki z Winylu na ogrodzenie i bramkę ogrodzeniowa jest niezgodne z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego np. może być w pasku drogowym projektowanej szosy. W sytuacji jak projektowane sztachety z PCV na plot i furtkę ogrodzeniowaprzypadkiem może zagrażać bezpieczeństwu ludzi względnie mienia, np. poprzez ograniczanie widoczności, budowa takiego ogrodzenia może wymagać pozyskania pozwolenia na jego budowę. Zgłoszenie zamiaru budowy płotu jest ważne przez dwa lata. Brak zainicjowania prac przez ów okres skutkuje unieważnieniem zgłoszenia oraz w przypadku chęci postawienia ogrodzenia nieodzowne staje się ponowne zgłoszenie tego faktu.

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza